W niektórych miejscach składujemy różne materiały, które mogą wytworzyć mieszankę wybuchową, która będzie stanowiła ogromne zagrożenie. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby nie tylko wydzielić strefę, w której takie substancje powinny być trzymane i określić, od którego miejsca będzie już bezpiecznie, ale przeprowadzona powinna być również ocena zagrożenia wybuchem. Wówczas będziemy wiedzieli, czy to zagrożenie wybuchem jest bardzo realne, czy może się zdarzyć, ale prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest niewielkie. Co istotne, taka ocena zagrożenia wybuchem powinna być przeprowadzona przez specjalistę, który w tym zakresie posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Taką osobą może być inwestor, projektant, albo osoba mająca decydować o procesie technologicznym.

Co powinniśmy wiedzieć, jeśli ma być przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem?

W takim przypadku niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na wiele różnych czynników, a to oznacza, że powinniśmy wiedzieć, jak ma wyglądać taka ocena zagrożenia wybuchem, abyśmy mieli pewność, że została ona wykonana rzetelnie i z zachowaniem odpowiednich wytycznych. Istotne w tym wszystkim jest to, że taka ocena zagrożenia wybuchem, powinna nam wskazywać, w których pomieszczeniach może dojść do takiego wybuchu, wyznaczenia tych stref wybuchu, jak i wykazanie, jakie czynniki muszą się pojawić, aby do takiego wybuchu doszło. W tym ostatnim przypadku, będziemy wiedzieli, czego należy unikać, tak aby była jak największa świadomość, że niektórych rzeczy po prostu nie można robić w tych przestrzeniach, jeśli nie chcemy zwiększyć zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji.

Istotne jest również to, że ocena zagrożenia wybuchem powinna być co jakiś czas weryfikowana.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że taka ocena zagrożenia wybuchem musi się odbywać zgodnie z pewnymi standardami, a te zawarte są w rozporządzeniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlatego też, jeśli chcemy mieć pewność, że wszystko zostało wykonane w odpowiedni sposób, to musimy zatrudnić specjalistę, który przeprowadzi takie rozpoznanie. On nie tylko wykaże, w których miejscach będzie największe zagrożenie wybuchem, ale również powie nam jaki sprzęt jest niezbędny, abyśmy w razie czego mogli podjąć szybką reakcję.

Co ważne, co jakiś czas powinna być przeprowadzana na nowo taka ocena zagrożenia wybuchem, aby się upewnić, czy wszystko znajduje się na swoim miejscu. Zarówno jeśli chodzi o sprzęt, który miałby być pomocny przy opanowaniu takiego wybuchu, jak i o to, czy w tej strefie nie zaczęły być przechowywane jakieś składniki czy elementy których tam być nie powinno, bo mogą zwiększać zagrożenie wybuchem. Koniecznie zobaczmy jakie mamy tutaj możliwości, tak abyśmy wiedzieli, w jaki sposób powinna wyglądać ocena zagrożenia wybuchem. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, a to oznacza, że nie można się spieszyć podczas sporządzania takiego dokumentu.

Należy wydzielić odpowiednie przestrzenie, które są narażone na ten wybuch, jak również dać zalecenia co zrobić, aby maksymalnie zmniejszyć możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Dodatkowo jeśli będzie przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem i okaże się, że mamy takie przestrzenie, które są narażone na ten wybuch, to należy również opracować plan działania, na wypadek, gdyby do niego doszło. Co więcej, każdy z pracowników musi wiedzieć, jak należy się zachować w takim momencie i gdzie należy się udać.