Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach jest niezwykle ważne, a to oznacza, że musimy w swojej firmie nie tylko zadbać o odpowiedni sprzęt, ale również o to, aby był on systematycznie sprawdzany. Dlatego też warto wiedzieć, że poza przeglądem zabezpieczeń przeciwpożarowych, oznakowań i gaśnic, systematycznie musi się też odbywać przegląd hydrantów. To oznacza, że warto mieć chociaż podstawową wiedzę na temat tego, jak często musi być wykonywany taki przegląd hydrantów, jak również w jaki sposób się on odbywa. Pamiętajmy, że od tego będzie zależało zdrowie i życie osób, które będą przebywały w danym budynku, w razie gdyby wybuchł w nim pożar. To oznacza, że do takiego przeglądu hydrantów należy podejść bardzo poważnie i z pełnym zaangażowaniem, jak również zachowaniem wszelkich wytycznych.

Jak powinien wyglądać przegląd hydrantów?

Przede wszystkim warto mieć świadomość, że przegląd hydrantów określony jest specjalną ustawą wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odnośnie ochrony przeciwpożarowej. To oznacza, że znajdziemy tam informację, że taki przegląd hydrantów powinien się odbywać przynajmniej raz w roku. Jeśli jednak producent wskaże inną częstotliwość w dokumentacji technicznej, to wówczas można się stosować do jego zaleceń. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób przeprowadzany jest przegląd hydrantów, to musimy mieć świadomość, że są wówczas sprawdzane oznakowania, jak i dostęp do niego oraz możliwość sprawnego jego otwarcia, w celu szybkiego wykorzystania. Dodatkowo określa się również stan techniczny, jak i działanie wszystkich elementów, które wchodzą w skład takiego hydrantu.

Co istotne, przegląd hydrantów obejmuje również badanie ciśnienia statycznego, dynamicznego, jak i obliczanie jego wydajności.

Co musi być sporządzone, gdy odbył się przegląd hydrantów?

Oczywiście takie działania muszą być w odpowiedni sposób udokumentowane. To oznacza, że po przeprowadzeniu takiego przeglądu, musi być wykonany protokół. Zawierać będzie on informacje na temat stanu urządzenia, jak i ewentualne zalecenia odnośnie usunięcia nieprawidłowości, które zostały wykryte w momencie, gdy przeprowadzany był taki przegląd hydrantów. Warto mieć świadomość, że sprawdzanych jest tutaj wiele różnych rzeczy, a to oznacza, że sam przegląd hydrantów nie tylko musi być skrupulatny, ale co się z tym wiąże, może być również dosyć czasochłonny.

Nie mniej pamiętajmy, że im dokładniej to wszystko zostanie sprawdzone, tym większa będzie szansa na to, że w razie pożaru taki hydrant zadziała dokładnie tak jak powinien, dzięki czemu nie tylko ocalimy życie, ale może się okazać, że uchronimy naszą firmę przed poważnymi zniszczeniami. Warto wiedzieć jak wygląda taki przegląd hydrantów, co ile czasu się on odbywa i na co zwracają wówczas uwagę specjaliści. Wiele z tych rzeczy możemy sami sprawdzić, jak chociażby to, czy jest swobodny dostęp do niego, czy znajduje się przy nim instrukcja obsługi, jak również to czy jest ona czysta i czytelna. Dodatkowo powinniśmy również mieć świadomość, że taki przegląd hydrantów może być wykonany jedynie przez profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i uprawnienia. Oni po wykonaniu takiego przeglądu muszą sporządzić protokół, w którym zostaną zamieszczone wszystkie najważniejsze informacje.

Jeśli przegląd hydrantów wykaże jakieś nieprawidłowości, to odpowiednie informacje również zostaną tam zamieszczone. Nie mniej pamiętajmy, że takie działania mają na celu ochronę naszego zdrowia i życia, w razie wybuchu pożaru.