Coraz częstszą praktyką jest tworzenie biur otwartych. To oznacza, że czasami, choć nie zawsze, dyrektor posiada swoje oddzielne biuro, a reszta pracowników, zarówno tych niższego szczebla, jak i kierowników, pracuje na dużej przestrzeni. Jest ona przedzielona mniejszymi ściankami, tak aby każdy miał wydzieloną własną przestrzeń z biurkiem, ale jednocześnie wystarczy się trochę podnieść, aby widzieć wszystko, co znajduje się w danym biurze. Czasami nie ma nawet takich ścianek, co oznacza, że wszystkie biurka i wszyscy pracownicy są dobrze widziani. Takie sprzątanie biura może się okazać łatwiejsze, bo nie trzeba przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia, a jednocześnie ma się więcej miejsca na przesunięcie krzeseł czy jakichś innych sprzętów. Oczywiście czasami trzeba się natrudzić, aby atmosfera w takim otwartym biurze była odpowiednia.

Jak przeprowadzić takie sprzątanie biura?

Niezwykle istotne jest to, jaka atmosfera panuje w open space. Ni tylko dlatego, że będzie to miało wpływ na funkcjonowanie firmy i działanie poszczególnych pracowników, ale również dlatego, że będzie ona odczuwalna dla postronnych osób, chociażby klientów, którzy do takiego biura będą przychodzili. Dlatego wszelkie nieporozumienia należy wyjaśniać jak najszybciej, tak aby się nie nakładały na siebie aż do wybuchu. Ważne jest również to, czy w takim miejscu będzie panował porządek. Z tego powodu sprzątanie biura powinna przeprowadzać specjalistyczna firma, tak aby nasi pracownicy mogli zajmować się tylko tym, co wchodzi w zakres ich obowiązków. Istotne w tym wszystkim jest to, aby sprzątanie biura odbywało się poza godzinami jego pracy, bo wówczas będziemy mieli pewność, że nikt nikomu nie będzie przeszkadzał w wykonywaniu obowiązków.

Ustalmy szczegóły jak ma wyglądać sprzątanie biura

Jeśli mamy open space, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy pracownik musi dbać o porządek na swoim biurku, bo inaczej będzie panowało wrażenie chaosu i bałaganu. Oczywiście musi się odbywać regularne sprzątanie biura, które będzie obejmowało odkurzanie i mycie podłóg, jednak tym powinna się zajmować specjalistyczna firma. Ale porządkiem na biurku musi zajmować się każdy sam, tak aby nie tworzył się niepotrzebny bałagan. Tym bardziej, że nie tylko będzie on wpływał negatywnie na to, jak będzie się prezentowało dane biuro, ale może się również okazać, że taki bałagan będzie źle wpływał na relacje między współpracownikami. Jeśli takie otwarte biuro ma dobrze funkcjonować, to wszystko musi być ustalone już na samym początku. I chodzi tutaj nie tylko o sprzątanie biura, ale również o wszelkie rozmowy, jedzenie przy biurku czy sposób przekazywania sobie informacji. Im więcej osób pracuje w otwartym biurze, gdzie panuje ciągły szum i hałas, tym ważniejsze będzie to, aby wypracować określone warunki działania. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby ustalić zasady pracy w takim open space, abyśmy mieli pewność, że wszyscy będą zadowoleni. To też oznacza, że musimy tutaj ustalić również to, w jaki sposób będzie się odbywało takie sprzątanie biura. Czy będzie się ono odbywało od rana, zanim pracownicy zaczną pracę, czy wieczorem, gdy już ją skończą. Warto też ustalić w jakim zakresie pracownicy biura sami będą dbali o porządek, a w jakim zajmie się tym profesjonalna firma. Warto również od razu rozwiązywać wszystkie sporne kwestie, tak abyśmy mieli pewność, że te problemy nie będą się nawarstwiały i nie doprowadzą do niesnasek, które mogłyby się negatywnie odbić na funkcjonowaniu danej firmy.