Skuteczne dbanie o dobro i bezpieczeństwo osób przebywających w zakładzie pracy lub innej przestrzeni publicznej jest dziś koniecznością. Wszystko sprowadza się do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i przepisów BHP, jednak nie tylko pracodawca ma spełniać swoje zadanie. Oprócz tego, że znaki zostaną umieszczone poprawnie, należy zadbać o to, by pracownicy wiedzieli, z jaką informacją mają wówczas do czynienia. W przeciwnym wypadku wszystko mija się z celem, a znaki nie spełnią swojej roli. Polskie normy w tej kwestii regulowane są przez osobne przepisy prawne. Do znaków BHP można zaliczyć: znaki ochrony przeciwpożarowej, znaki ochrony i higieny pracy oraz znaki ewakuacyjne. Wszystkie te kategorie dzielą się na szereg swoich podkategorii. Dziś skupimy się na tytułowych znakach informacyjnych i ostrzegawczych, które są jednymi z najistotniejszych i najczęściej używanych.

• Znaki informacyjne należą do grupy znaków ochrony i higieny pracy. Ich znajomość pomaga uniknąć wielu zagrożeń, ale także wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Charakteryzują się zielono-białą kolorystyką. Do najpopularniejszych przykładów zaliczyć można: biały krzyż (pierwsza pomoc), prysznic i człowiek (prysznic bezpieczeństwa), telefon (telefon awaryjny), dłoń z opatrunkiem (punkt opatrunkowy). Znaki informacyjne mogą przybierać także kolor niebieski, a najczęściej można je zauważyć w oznaczeniach poszczególnych miejsc, np. biblioteka, sekretariat, chłodnia. Warto dodać, że są niezwykle popularne w szpitalach i przychodniach, a ich umieszczenie na drzwiach jest bardzo pomocne pacjentom, którzy szukają odpowiedniego miejsca.

Znaki ostrzegawcze to z kolei grupa znaków, które mają na celu sygnalizować różne zagrożenia. Ich kolor to jaskrawa żółć, dzięki czemu są widzialne z daleka. Bardzo często stosowane są w miejscach, gdzie może dojść do narażenia się na oddziaływanie szkodliwych substancji, np. uwaga kwas siarkowy, uwaga butla z gazem, uwaga czynnik rakotwórczy. Oprócz tego stosowane są w niemalże każdym miejscu pracy w momencie konieczności zasygnalizowania mokrej powierzchni, niebezpieczeństwa upadku lub potknięcia się. Znaki ostrzegawcze mogą uchronić przed wieloma zagrożeniami. Jest ich całe mnóstwo i choć niektóre wydają się nawet zabawne, np. ochrona przed bykiem – w szczególnych miejscach bardzo dobrze spełnią swoją rolę. Pamiętajmy, że nie każdy pracownik od początku zna miejsce pracy i wie jak się po nim poruszać. Takie krótkie, ale czytelne informacje mogą pomóc w zrozumieniu zagrożeń.