Ochrona przeciwpożarowa jest działaniem koniecznym, na które składa się szereg czynności i zabiegów. Ma ona za zadanie uchronić zarówno życie, jak i zdrowie ludzi, ale także mienia, które zostało objęte pożarem. Ochrona przeciwpożarowa to także zapewnienie niezbędnych elementów, dzięki którym rozprzestrzenianie się żywiołu jest możliwe do zatrzymania, opóźnienia bądź zahamowania. O takiej ochronie inwestorzy zaczynają myśleć już w momencie projektowania konkretnego budynku. Wszystko po to, by został on wybudowany z najmniej łatwopalnych materiałów, a do tego skonstruowany tak, aby droga ewakuacji była możliwie swobodna przez wszystkich przebywających w środku. W tym aspekcie niezwykle ważne okazują się także drogi dojazdowe służb specjalnych oraz dostęp do różnych ujść wody. Na ochronę przeciwpożarową składa się szereg produktów, w które dany zakład w zależności od wielu zależności musi się zaopatrzyć. Skupiając się na najpopularniejszych i najczęściej używanych wymienić można kolejno:
• Gaśnice pod stałym ciśnieniem, do których dostęp jest niezwykle swobodny i praktyczny. Nadają się do natychmiastowego użycia. Są najłatwiejsze w obsłudze, a na każdej butli znajduje się stosowna instrukcja;
• Gaśnice proszkowe dedykowane miejscom takim jak: muzea, archiwa, biblioteki, ale także wszystkie skupiska ludzi i obiekty użyteczności publicznej. Powszechnie używane do gaszenia pożarów z trzech pierwszych grup;
• Gaśnice śniegowe, które po uruchomieniu rozpylają ciekły dwutlenek węgla. Substancja osiąga temperaturę nawet do -78 stopni, dlatego użycie tego typu urządzenia wymaga szczególnej ostrożności. Zalecane do gaszenia pożarów w serwerowniach, kotłowniach i innych obiektach tego typu;
• Koce gaśnicze, czyli kilkumetrowe płachty wykonane z włókna szklanego są świetne do radzenia sobie z pożarami na niewielkich obszarach, inaczej zwanymi ogniskowymi (np. silniki, odzieży, cieczy w pojemnikach).
Usytuowanie wszystkich sprzętów zależy w dużej mierze od charakterystyki miejsca, o jakim jest mowa. Istnieje szereg przepisów, które te normy regulują. Największy wpływ ma rodzaj grupy pożarów, na jakie bowiem zakład jest narażony. Inna ważna sprawa to wielkość budynku oraz jego elementy konstrukcyjne. Ważne jednak, by gaśnice i inne akcesoria gaśnicze umieszczone były w miejscach widocznych, ogólnodostępnych. Są to najczęściej klatki schodowe, korytarze. Miejsca te nie mogą być bezpośrednio narażone na źródła ciepła.