Niejednokrotnie spotykamy się z różnymi rozwiązaniami budowlanymi, ale nawet nie zastanawiamy się nad tym, jak ważną rolę mają one do odegrania. Tak się dzieje zazwyczaj do momentu, w którym coś złego dzieje się z daną konstrukcją i wówczas nie tylko potrzeba szybko poszukać rozwiązań, jak temu zaradzić, ale równie często szuka się winnych takiej sytuacji. Powinniśmy więc mieć tutaj świadomość, czym są mury oporowe i dlaczego tak ważne jest to, aby były one wybudowane z odpowiednich materiałów. Jeśli chodzi o mury oporowe, to ich zadaniem jest zapobieganie osuwania się gruntu. Nie ma znaczenia, czy chodzi o skarpę, która jest wytworem natury czy o taki nasyp, który powstał wskutek ingerencji człowieka. Takie mury oporowe muszą być wytrzymałe i stanowić odpowiednie zabezpieczenie, zarówno samej skarpy, jak i tego, co znajduje się pod nią.

Takie mury oporowe mogą mieć różne kształty

Powinniśmy mieć świadomość, że choć mury oporowe mają swoje określone zadanie do spełnienia, to jednocześnie można je ustawić w taki sposób, aby stanowiły one dekorację danego miejsca.

Takie rozwiązanie będzie szczególnie ważne, jeśli takie mury oporowe mają się pojawić w ogrodach, albo w miejscach, w których pojawia się bardzo wiele ludzi. Dodatkowo warto wiedzieć, że mury oporowe mogą być wykonane w różnych wariantach, a nie wszystko co wchodzi w ich skład jest widoczne, bo wiele konstrukcji znajduje się pod ziemią, aby podtrzymywały grunt i nie dopuściły do jego przemieszczania się. To też oznacza, że czasami przy ich konstrukcji korzysta się z dodatkowych rozwiązań, które mają wspierać całą konstrukcję, takich jak chociażby elementy kątowe czy kątowo -żebrowe.

Co musimy wiedzieć, jeśli chcemy postawić mury oporowe

Oczywiście, zanim zaczniemy stawiać takie mury oporowe, to w pierwszej kolejności powinniśmy się jak najwięcej dowiedzieć na ich temat. Istotną kwestią jest to, że musimy na nie posiadać pozwolenie budowlane, bo jednak jest to pewnego rodzaju budowla i nie możemy sobie stawiać jej wszędzie, gdzie tylko nam się spodoba. Co więcej, jeśli zakładamy, że na naszym ogródku sami postawimy takie mury oporowe, to musimy wiedzieć, że również tutaj mamy pewne ograniczenia prawne. Możemy je sami postawić pod warunkiem, że nie będą wyższe niż 1,2 metra.

Powyżej tej wysokości będziemy musieli już skorzystać z pomocy specjalistów, którzy będą w stanie wyliczyć chociażby to, jak duży będzie napór gruntu, od czego z kolei będzie zależała grubość ścian, które należy postawić, jak i to, na jakiej głębokości mają się znajdować fundamenty, tak abyśmy mieli pewność, że faktycznie będą one w stanie wiele wytrzymać. Jeśli chcemy postawić mury oporowe, to musimy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Nie tylko napór gruntu, który będą musiały one wytrzymać, ale również odległość od ogrodzenia, czy od działki sąsiadów. Istotne w tym wszystkim będzie również to, co zostało wykorzystane, aby postawić takie mury oporowe. W niektórych wypadkach będziemy się opierać na samym ciężarze takiego muru, w innych niezbędne mogą się okazać dodatkowe zabezpieczenia, takie jak wsporniki czy zbrojenia. Takie mury oporowe mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych, z bloczków betonowych, jak i z kamienia, a to oznacza, że warto pozostawić specjalistom wyliczenia i decyzję, co najlepiej sprawdzi się w danym przypadku. Wówczas będziemy mieli pewność, że takie mury oporowe będą dobrze spełniały swoje zadanie i co więcej, że wytrzymają napór ziemi, a jednocześnie będą elementem dekoracyjnym tego miejsca.