Czy opłaca się angażować do pracy obywateli obcych państw? Tak naprawdę na to pytanie nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Bardzo ważne są w tym kontekście aspekty natury czysto ekonomicznej. Jeśli pracodawcy kalkuluje się zatrudnienie kogoś na przykład z Ukrainy, zrobi to. Czy jest tak w istocie? Owszem, ponieważ polskie przepisy zostały w ciągu ostatnich miesięcy zliberalizowane, dzięki czemu zatrudnienie obywateli ukraińskich jest zdecydowanie łatwiejsze niż kiedyś. Jest to odpowiedź na ogromne zainteresowanie jakim cieszy się nasz rynek pracy w tym kraju. Jednakże potrzeby pracodawców też są tu brane pod uwagę.

Niektóre stanowiska trudno bowiem obsadzić Polakami, jacy coraz częściej nie chcą podejmować się mniej płatnych zadań, jakie wymagają niższych kwalifikacji i nierzadko mają ścisły związek z pracą fizyczną. Dość naturalnym „zamiennikiem” okazali się Ukraińcy, jacy podejmują pracę bardzo chętnie, ponieważ nawet przeciętna stawka wynagrodzenia w Polsce stanowi dla nich łakomy kąsek. Wszak porównują oni nasz kraj z realiami ukraińskimi. W takiej konfrontacji tak naprawdę nie ma innej opcji, jak tylko uznać wyższość tych możliwości, jakie zapewnia Ukraińcom Rzeczpospolita. Ci zdają się to w większości przypadków doceniać.

Pracownicy ze Wschodu, których opłaca się angażować Zmiany w przepisach spowodowały, że zatrudnianie Ukraińca stało się bardziej opłacalne i te ekonomiczne zachęty odgrywają kluczową rolę. Sprawiają one, że ludzie zajmujący się dotąd usilnie poszukiwaniem pracowników nie muszą już tego robić. Pracownicy ze Wschodu są gotowi podejmować się zajęć, jakimi Polacy często gardzą, co wynika z faktu, że są coraz lepiej wykształceni i mają coraz lepsze kompetencje. Fakt, że wiele niższych szczeblem stanowisk przejmują napływowi pracownicy nie jest niczym dziwnym. To naturalny ekonomiczny proces, jaki z udziałem naszych rodaków ma miejsce w Wielkiej Brytanii czy też w Niemczech.

Dochodzą jeszcze kwestie subiektywne oraz mentalne, jakie także mają spore znaczenie. Przeciętny ukraiński pracownik wykazuje dużą większą wdzięczność pracodawcy za to, że dostał od niego szansę na lepsze życie. Jest z tego tytułu gotowy wykazywać się dużą dyscypliną oraz zaangażowaniem. Ta cecha jest spotykana przede wszystkim wśród Ukraińców i bardzo chwalona. Jednocześnie część z nich nadal ma realne szanse na zawodowy awans, albowiem w narodzie tym nie brakuje osób ambitnych, zdeterminowanych i chętnych do nauki. Warto więc przyglądać się im z uwagą.