Osoby zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach mogą napotykać na co dzień rozmaite problemy związane z wzajemną komunikacją. Konsekwencje takiego stanu rzeczy bywają bardzo różne – od banalnych i niewiele znaczących w praktyce do poważnych. Czasami brak zrozumienia między pracownikami na czysto ludzkim poziomie miewa fatalne konsekwencje, które mogą odbijać się nawet na wynikach firmy jako takiej. Inną grupę problemów stanowią z kolei te związane z typowo profesjonalną komunikacją – związaną z przydziałem zadań czy wymianą wiedzy pomiędzy osobami zajmującymi poszczególne stanowiska. One także mogą sprawić, że rezultaty uzyskiwane przez dany podmiot ulegną pogorszeniu, a tego rodzaju komplikacje całkiem często skutkują nawet poważnymi kryzysami. Na szczęście da się ich uniknąć, ale pod warunkiem wdrożenia pewnych rozwiązań. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w obecnych czasach jest ogromne. Koncentrując się na stricte zawodowym wymiarze tych procesów, należy stworzyć takie ramy wzajemnej komunikacji, w ramach której wszystkie ważne informacje zostaną przekazane od nadawcy do odbiorcy, a przy tym będą prawidłowo zinterpretowane. Właśnie z tym ostatnim bywają problemy, które mogą wynikać z braku wewnętrznych standardów, ale także z deficyty precyzji w formułowaniu komunikatów. Tymczasem w działalności firmowej nie ma miejsca na jakiekolwiek niedomówienia. Jedno nie może oznaczać drugiego w zależności od tego, do kogo dociera informacja.

Spójność jest kluczowa, ponieważ bez niej mogą pojawiać się zawirowania, których żadne przedsiębiorstwo nie potrzebuje.

Dobre praktyki w komunikacji wewnętrznej w firmach

Na pewno dobrym pomysłem będzie wypracowanie tego, co sygnalizowano powyżej, a więc spójnych standardów wewnętrznych. One mają spore znaczenie, ponieważ przy ich braku pojawi się problem – to tylko kwestia czasu. Część firm tworzy swoje własne terminy i określenia opisujące daną sytuację czy proces. Bywa nawet, że wykorzystywane są w tym celu specjalne kody i hasła, co spotyka się zwłaszcza w większych korporacjach, jednakże nawet mniejszym firmom zdarza się sięgać do podobnych rozwiązań. Grunt, aby powstał system komunikacji, który nie pozostawia pola do interpretacji i zapewnia pełną precyzję. To umożliwi efektywne przetwarzanie danych i podejmowanie trafnych decyzji zgodnie z intencją nadawców komunikatów. Oczywiście zawsze jest tak, że czynnik ludzki może zaważyć o wszystkim. Dlatego dobre praktyki w komunikacji wewnętrznej nigdy nie będą mieć szansy na pełen sukces, jeśli poszczególni członkowie zespołu nie będą stosować się do tych standardów, jakie wypracowano. Niestety często jako ludzie ulegamy rozluźnieniu lub wybieramy drogę na skróty, także w aspekcie typowo zawodowym. Efektem mogą być poważne konsekwencje, z zaburzeniem struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwach włącznie.

Stąd warto uwzględniać aspekt komunikacyjny w ramach wewnętrznych szkoleń, dzięki czemu członkowie zespołu będą go zawsze mieć na uwadze.